Tynnhåret?

Lær mer om bakgrunn og årsaker til håravfall

Finner du stadig flere hårstrå i vaskeservanten eller på badegulvet? Må du plukke vekk stadig flere hårstrå fra jakken din for hver dag som går? Synes du at du er blitt mer tynnhåret og at du mister stadig mer hår? Her er to enkle tester du kan utføre selv:

Tell antall hårstrå du har mistet

Hvis du vil finne ut om du mister mer hår enn normalt, kan du samle sammen alle hårstråene du har mistet på hodeputen, de som er på hårbørsten, på badegulvet og i vaskeservanten over en sjudagers periode. Hvis du ser at du har mistet flere enn 100 hårstrå per dag, kan det være et tegn på at du er rammet av håravfall. Vil du finne ut om det stemmer og hva som kan være årsaken til det, kan du kontakte en dermatolog/lege for videre utredning.

Hårplukkingstest

Hårplukkingstest utføres på forskjellige steder av hodet. Legg tommelen og fingrene rundt en tust med ca. 60 hårstrå, og dra forsiktig. Hvis hårstråene kan dras ut enkelt og smertefritt, kan det være en viss risiko for at du er rammet av håravfall. Vil du finne ut om det stemmer og hva som kan være årsaken til det, kan du kontakte en dermatolog/lege for videre utredning.

Rammes kvinner av håravfall kun i høy alder?

Les mer…

Hårdiagnose?

Oppsøk lege som kan hjelpe deg med å stille diagnose hvis du er usikker.

En lege kan med sikkerhet fastslå om du er rammet av hormonelt betinget håravfall eller om det skyldes andre årsaker. Det er vanlig å benytte følgende tre metoder for å stille diagnose:

Blodprøve

Det tas blodprøve for å se om det er noen underliggende medisinske årsaker til håravfall. Unormale hormonnivåer i blodet kan for eksempel føre til håravfall, og dette kan påvises med en blodprøve. Jernverdiene bør også kontrolleres siden jern er viktig for en sunn hårvekst.

Trikogram

Hvis man er rammet av androgen alopeci, er det færre hår som befinner seg i vekstfasen enn hos personer med normal hårvekst. Ved hjelp av trikogram får legen informasjon om røttenes tilstand og hvilken fase håret befinner seg i akkurat nå. I tillegg plukkes en tust med (minst 60) hårstrå fra et område på hodet, og røttene undersøkes under mikroskop. En lav prosentandel av hårstrå i vekstfasen indikerer håravfall.
For å oppnå et så bra og tydelig resultat som mulig bør håret ikke ha vært vasket på et par dager før trikogram-testen utføres. Overdrevet styling av håret kan gi feilaktige resultater av trikogram.

TrichoScan

TrichoScan er en «moderne» form for trikogram. Ved hjelp av et spesialkamera beregnes følgende: antall hårstrå, andelen hår i vekst- eller hvilefasen, veksttakten til håret samt hårets tykkelse og hårets tetthet. Et visst antall hårstrå barberes på forhånd vekk fra et merket område på hodet. Dette området blir deretter fotografert. Etter ca. 3 dager fotograferes området på nytt. Så telles de hårstråene som har rukket å vokse ut i løpet av de siste dagene, samt de røttene der det ikke har vokst ut noen hårstrå. Basert på dette beregnes den prosentvise andelen av håret som vokser, og dermed kan man foreta en vurdering når det gjelder håravfall. Hvis mer enn 85 % av håret vokser, er det ikke forekommet håravfall. Er verdiene lavere, kan det dreie seg om håravfall.

Hvor kan jeg få profesjonell hjelp?

Oppsøk hjelp hos lege eller apotekpersonell.

Dermatologer er spesialister på behandling av hodebunn og ulike behandlingsalternativer som finnes ved håravfall. Apotekene kan vanligvis også svare på spørsmål om håravfall. Gode forberedelser før legebesøket gjør det enklere for legen å stille diagnose. Utfør gjerne hårplukkingstesten hjemme før legebesøket.