Kontakt

Rapporter biverkning/reklamasjon

Om du vil melde inn en bivirkning, vil vi be deg om å ta kontakt med din lege, ditt apotek, Statens Legemiddelverk eller bruke linken: «Melding om bivirkning/reklamasjon».

For reklamasjoner som ikke haster, vennligst kontakt Bayers reklamasjonsavdeling:Bayers medarbeidere kan ved behov kontakte deg for innhenting av utfyllende opplysninger. Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og kun for gjeldende formål. Vi gir aldrig dine personopplysninger videre til en tredjepart for noe annet formål.